Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

αμυχή

Τόσο ήθελα να σε δώ
ώστε δεν τόλμησα να στο ζητήσω.
Τόσο πολύ.