Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Θα παραστήσω αύριο τον τυφλό
για να ειρωνευτώ
όλες τις αισιοδοξίες.
Για να προβοκάρω
όλες τις απαισιοδοξίες.
Για να περπατήσω
καπνίζοντας ανάμεσα σε ήρωες και τάφους.


Αφού πρώτα εξαγνιστώ στη θάλασσα.

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013