Σάββατο 1 Μαΐου 2021

Υγροί μετεωρίτες | Γ.Δ.Σέρμυντ


Οι υγροί μετεωρίτες τυπώθηκαν στην Αθήνα τον Απρίλιο 2021. Διακινούνται χωρίς αντίτιμο, με ελεύθερη κάθε είδους συνεισφορά, γιατί αρνούνται να γίνουν εμπόρευμα, πρεσβεύοντας την οριστική κατάργηση των διαμεσολαβήσεων και αποκλεισμών που παράγουν οι εμπορευματικές σχέσεις.
Για επικοινωνία / αποστολή του βιβλίου: inbox ή mail στο g.d.sermint@gmail.com
Ραντεβού –πού αλλού;– στους κρατήρες που αφήνουν τα πείσματά μας πάνω στην καθημερινή έρημο του ανέφικτου.