Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Ταβάνι


        Αυτό λοιπόν δεν γίνεται.
        Είπες κάπως θυμωμένα.
        Έπειτα,
        το επανέλαβες γλυκύτερα.
        Αυτό λοιπόν δεν γίνεται..