Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Ποιός;"Να μιλήσω για μένα Εγώ ποιός
Για ποιόν γίνεται λόγος όταν
Ο λόγος είναι από μένα Εγώ Ποιός είναι αυτό
Σε βροχή από περιττώματα πουλιών με δέρμα από ασβέστη
Η αλλιώς μια σημαία Εγώ ένα
Αιμάτινο κουρέλι κρεμασμένο Ένας κυματισμός
Ανάμεσα στο μηδέν και στον κανένα αρκεί να πνέει
άνεμος
Εγώ απόρριμμα ενός άντρα Εγώ απόρριμμα
Μιας γυναίκας κοινός τόπος πάνω στον κοινό τόπο Εγώ
κόλαση ονειρική
Που φέρει το τυχαίο όνομά μου Εγώ φόβος
Γι αυτό το τυχαίο μου όνομα"


Χ. Μίλερ