Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

κάποια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του νέου αντιασφαλιστικού νόμου


Παππούδες και γιαγιάδες χωρίς σύνταξη.
Γιαγιάδες και παππούδες χωρίς δυνατότητα ενίσχυσης της αγοράς.
Η έννοια της "ανταλλαξιμότητας" εντός της οικογένειας
φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πρόσφορο πεδίο
έρευνας και οικονομικών μελετών των κυρίαρχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: